Havacılıkta BC Nedir? (Back Course)

Havacılık terminolojisinde, BC kısaltması Back Course yani geri kurs anlamına gelir. BC, bir uçağın bir VOR (Very High Frequency Omni-Directional Range) istasyonuna olan geri kursunu ifade eder. Geri kurs, normal bir şekilde kullanılan doğru kurs anlamına gelen frontal kurdan farklı olarak, VOR istasyonundan uçağa doğru gönderilen sinyali takip etmek anlamına gelir.

Back Course (Geri Kurs) Nasıl Çalışır?

Geri kursun çalışma prensibi oldukça basittir. Bir VOR istasyonu, uçağın o istasyona doğru ilerlemesini sağlamak için radyo sinyalleri gönderir. Örneğin, VOR istasyonuna üçüncü sektörden yaklaşan bir uçak, önündeki VOR istasyonunu geçtikten sonra geri kursa geçecektir. Geri kurs, uçağın VOR istasyonuna olan kursuna paralel bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu, uçağın VOR istasyonuna doğru gitmek yerine, geriye doğru yani istasyondan uçağa doğru gitmesini sağlar.

Geri kurs, pilotlara bir dönüm noktasında doğru yönlendirmeyi sağlar. Bu özellikle yoğun hava trafiğinin olduğu havalimanlarında kullanışlıdır. Geri kurs, pilotlara havalimanına inerken veya iniş sonrası doğru bir şekilde seyretmelerine yardımcı olabilir.

Geri Kurs İşaretleri

Geri kursun işaretleri, VOR radyo istasyonunun üzerine yerleştirilen iki farklı sinyal bulunan bir VOR-DME cihazı ile sağlanır. Geri kursu gösteren sinyal sol sinyal olarak bilinir ve kurs ibresinde “TO” (Toward) ile gösterilir. Bu sinyal uçağın geri kursunu gösterir. Diğer sinyal ise normal ön kursu gösterir ve “FROM” olarak ibrede yer alır. Geri kursu gösteren sinyal normal ön kurs sinyaline göre ters yönde ilerler.

Geri kursun işaretlerinden biri olan geri sinyal, bir bakıma bir ters-yol sinyali olarak düşünülebilir. Uçak geri kurs üzerinde olduğunda, kurs ibresi normal bir doğru kursu takip ederken, geri kurs sinyali ters yönde hareket eder ve uçağın geri kurs üzerinde olduğunu gösterir.

BC Yaklaşımı

BC yaklaşımı, uçakların belirli bir havalimanına inerken kullanabilecekleri bir yaklaşım prosedürüdür. BC yaklaşımı, ILS (Instrument Landing System) yaklaşımından farklı olarak sadece yatay yönlendirmeyi sağlar. Yani ILS yaklaşımında olduğu gibi uçağa dikey bir yönlendirme sağlamaz.

BC yaklaşımı, özellikle hava trafiğinin yoğun olduğu ve ILS sistemi olmayan havalimanlar için kullanışlıdır. BC yaklaşımını kullanabilmek için havalimanının bir VOR-DME cihazına sahip olması gerekmektedir. BC yaklaşımı, VOR istasyonuna olan geri kursu takip eder ve uçağı iniş noktasına yönlendirir.

BC yaklaşımı, pilotlara yatay yönlendirmeyi sağlamak için kullanıldığından, dikey bir yönlendirme sağlamak için ayrı bir yaklaşım sistemi gereklidir. Bu nedenle BC yaklaşımının kullanıldığı havalimanlarda genellikle dikey yönlendirmeyi sağlamak için NDB (Non-Directional Beacon) veya PAPI (Precision Approach Path Indicator) gibi diğer sistemler kullanılır.

Özet

Geri kurs (BC) kısaltması, havacılıkta kullanılan bir terimdir ve uçağın VOR istasyonuna olan geri kursunu ifade eder. Geri kurs, VOR istasyonundan uçağa doğru gönderilen radyo sinyalini takip etmek anlamına gelir. Geri kursun işaretleri, VOR-DME cihazında yer alan iki farklı sinyal ile sağlanır. BC yaklaşımı ise uçağın belirli bir havalimanına iniş yaparken kullanabileceği bir yaklaşım prosedürüdür.

Geri kurs ve BC yaklaşımı, pilotlara havalimanlarına doğru yönlendirmede yardımcı olur. Bu nedenle havacılıkta önemli bir role sahiptirler. Uçaklar, geri kurs kullanarak belirli bir havalimanına doğru seyrederken, BC yaklaşımı ile de inişe geçebilirler. Bu sistemler, havacılık güvenliğinde önemli bir rol oynar ve hava trafiğinin daha düzenli ve güvenli olmasını sağlar.

Geri kurs ve BC yaklaşımı, havacılık terminolojisinde sıkça kullanılan terimlerdir. Her havacılık profesyonelinin bu terimleri bilmesi ve kullanması önemlidir.

Bu makalede geri kurs ve BC yaklaşımı hakkında bilgi verdik. Geri kursun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve işaretlerini anlattık. Ayrıca BC yaklaşımının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıkladık. Havacılıkta bu terimler, pilotlar ve hava trafik kontrolörleri tarafından sıklıkla kullanılan terimlerdir ve havacılık güvenliğine katkı sağlarlar.

Umarız bu makale, havacılıkta geri kurs ve BC yaklaşımı hakkında daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur.

Daha Fazlası İçin: Havacılıkta PMA Nedir? (Parts Manufacturer Approval)