Havacılıkta CORSIA Nedir? (Carbon Offsetting And Reduction Scheme For International Aviation)

Havacılıkta CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), sivil havacılık sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen bir programdır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından geliştirilen bu program, havayolu şirketlerinin karbon salınımını telafi etmelerini ve azaltmalarını teşvik etmektedir. CORSIA, ocak 2021 itibariyle küresel olarak uygulanmaya başlanan bir program olup, dünya genelindeki havayolu şirketlerini kapsamaktadır.

CORSIA’nın temel amacı, havacılık sektörünün iklim değişikliği ile mücadelede pozitif bir rol oynamasını sağlamaktır. Program, havayolu şirketlerinin sera gazı emisyonlarını azaltarak karbon ayak izlerini küçültmelerini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, şirketlerin karbon salınımını telafi etmeleri için bir karbon dengeleme mekanizması sunmaktadır. Böylelikle, havacılık endüstrisi daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstererek çevresel etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.

CORSIA’nın İşleyişi

CORSIA, havayolu şirketlerine iki aşamalı bir yaklaşım sunmaktadır. İlk aşama, pilot aşaması olarak adlandırılan dönemdir ve 2021-2023 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde, gönüllü temelde katılan havayolu şirketleri emisyonlarını raporlamak ve izlemekle yükümlüdür. İkinci aşama ise 2024-2035 yıllarını kapsayan tam uygulama dönemidir. Bu dönemde ise tüm uluslararası tarifeli uçuşları gerçekleştiren havayolu şirketleri, emisyonlarını belirli bir seviyenin altında tutmak zorundadır.

CORSIA, havayolu şirketlerinin emisyonları azaltma yolunda çeşitli yöntemleri benimsemelerini teşvik etmektedir. Bunlar arasında daha yakıt verimli uçaklar kullanmak, alternatif yakıtlar kullanmak, havayolu işletmelerinin operasyonel etkinliklerini artırmak ve karbon dengelemek için karbon kredileri satın almak bulunmaktadır. Havayolu şirketleri, emisyon azaltma projelerine yatırım yaparak karbon kredileri kazanabilir ve bu krediler aracılığıyla kendi karbon salınım miktarlarını dengeleyebilirler.

Uygulama ve Gelecek Hedefler

CORSIA, 2021 yılı itibariyle küresel ölçekte uygulanmaya başlamıştır. Pilot aşamasıyla birlikte havayolu şirketleri emisyonları raporlamaya ve izlemeye başlamıştır. Tam uygulama dönemi ise 2024 yılında başlayacaktır. CORSIA’nın hedefi, havacılık sektörünün 2020 yılında belirlenen karbon salınım seviyelerini 2020-2035 dönemi boyunca sabit tutmaktır.

CORSIA programının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, havayolu şirketlerinin emisyon azaltma hedeflerine ulaşacak önlemleri alması gerekmektedir. Bunun için daha yakıt verimli uçaklar kullanılması, operasyonel verimliliğin artırılması ve karbon dengelemeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi önemlidir. Ayrıca, CORSIA’nın havacılık sektöründeki emisyon azaltımı için bir teşvik mekanizması olarak işlev görmesi, sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Havacılıkta CORSIA’nın Önemi

Havacılık sektörü, küresel olarak önemli miktarda sera gazı salınımına neden olmaktadır. Bu salınımların azaltılması ve kontrol altına alınması, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adımdır. CORSIA, havacılık sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen ilk küresel programdır.

Bu program, havayolu şirketlerine emisyonlarını izlemeleri, raporlamaları ve azaltmaları için bir çerçeve sunmaktadır. Ayrıca, şirketlerin emisyonlarını telafi etmeleri ve karbon ayak izlerini dengelemeleri için karbon dengeleme mekanizmaları sunmaktadır. Bu sayede, havacılık sektörü daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterebilmekte ve çevresel etkisini azaltabilmektedir.

CORSIA’nın başarılı bir şekilde uygulanması ve havayolu şirketlerinin emisyon azaltma hedeflerine ulaşması, havacılık sektörünün sürdürülebilirlik yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu program, havacılık endüstrisinde çevresel sorumluluğun artırılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamasına olanak sağlamaktadır.

Kaynaklar:

1. https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx

Daha Fazlası İçin: Havacılıkta QNE Nedir? (Theq-Codeforpressure Altitude)